ПРЕДПЕЧАТ И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

ПРЕДПЕЧАТ И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Графичното оформление на рекламните материали е особено важно за бъдещия успех на продукта или услугата. То е определящо за открояването на фирмената идентичност и налагането на бранда.

Добрият графичен дизайн винаги е подкрепен от креативна идея и в процеса на работа е важно да се спазват основните правила за композиция, форма и цветове.

Без отлична предпечатна подготовка обаче, на практика и най-добрата идея не може да бъде успешно реализирана.

Спазвайки тези познания, базирайки се на дългогодишния опит и залагайки на творчество и иновативно мислене, ние от Рекламна агенция Ню Уей Адвъртайзинг успяваме да реализираме всеки проект качествено и ефективно.

Печатни материали

Дизайн, предпечат и печат на рекламни материали - листовки, постери, стикери точки. Клиент: "Нолина" ЕООД

Поздравителни картички

Дизайн, предпечат и печат на картички за 8ми март. Клиент: "Планекс Инвест" ООД

Настолни календари тип пирамида

Дизайн, предпечат и печат на настолни календари тип пирамида. Клиент: "Ате Пласт" ООД

Картичка

Дизайн, предпечат и печат на поздравителни картички. Клиент: "Планекс Инвест" ООД

Брошури

Дизайн, предпечат и печат на рекламни брошури с две сгъвки. Клиент: „Аресенерджи“ ЕООД

Картичка

Дизайн, предпечат и печат на поздравителни картички. Клиент: "Планекс Инвест" ООД

Флаери

Дизайн, предпечат и печат на двустранни флаери. Клиент: OLD SCHOOL Pizza&Grill

Листовки

Дизайн, предпечат и печат на листовки с една сгъвка. Клиент: СК "Ледени спортове - Варна"

Рекламни брошури

Дизайн, предпечат и печат на рекламни брошури. Клиент: ВСУ "Черноризец Храбър"

Рекламни брошури

Дизайн, предпечат и печат на бизнес брошури. Клиент: ВСУ "Черноризец Храбър"

Рекламни материали

Дизайн, предпечат и печат на рекламни материали: фирмени бланки, бележници, папки, химикали. Клиент: "Варчев Финанс" ЕООД

Покани за годишнина

Дизайн, предпечат и печат на покани с лазерно изрязване - 25 год. Клиент: "Ате Пласт" ООД